beert.be
beert.be
dinsdag, 18 januari 2022
   
recensie: Cantor, De Zwarte Dood | book review: Cantor, In the wake of the plague

Welkom bij m'n

boekbespreking / book review

!

 

Mijn boekenverzameling omvat ruim een 200-tal hoofdzakelijk geschiedkundige werken. Zij gaan van meer algemene werken, tot vrij gespecialiseerde literatuur.

 
 

De Zwarte Dood. Hoe de pest de wereld veranderde.
In the wake of the plague; the black death and the world it made.

Norman F. Cantor, emeritus hoogleraar geschiedenis, sociologie en vergelijkende literatuurwetenschap, Univ. New York.

Agora - Kampen / Davidsfonds Leuven, 2003.
286 p.
ISBN 9080688347
€ 22,50

met een nawoord van
Erik Thoen, hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis, Universiteit Gent.


Bespreking.

Norman F. Cantor wil de gevolgen van de pest voor mensen uit alle lagen van de bevolking beschrijven, en hoe dit de middeleeuwse samenleving veranderde.

Deel 1 bevat de biomedische context, met een omschrijving over het ziekteverloop van de pest en het problematische onderscheid met miltvuur.

In het tweede deel, 'Mensen', loopt het helemaal fout. De vele historische anekdoten die Cantor vermeldt zijn best wel interessant, zij worden echter nergens verantwoord. Voetnoten of enige andere vorm van referenties ontbreken volledig, wat een ernstig gebrek is in een boek dat een toch wel een wetenschappelijk werk wil zijn.
Daarenboven springt hij van de hak op de tak en sleurt er zowat alles bij...

Bij de vermelding dat de Engelse adel heel wat bordeauxwijn dronk, vernemen we dat Cantor ook een gedegen oenoloog blijkt te zijn: "Lafite is tegenwoordig zo in trek dat hij normaal gesproken alleen bij opbod wordt verkocht, en tegen een minimumprijs van 300 $ per fles" (p.46). Waarmee de grondslag voor het schrijven van 'In the wake of the plague' ineens volledig is verklaard.

Bij de bespreking van de boeren en de positie van de vrouw betrekt hij er zijn jeugdjaren bij. "Toen ik opgroeide in een boerendistrict van Manitoba heb ik veel van zulke verschrompelde, verbitterde vrouwen gezien" (p.116). Het verband met de zwarte dood is in deze subjectieve opmerking ver te zoeken.

Wat verder behandelt hij een 14de eeuws gedicht 'Pearl', dat in de jaren '20 "door de Oxfordse geleerde J.R.R. Tolkien, die later In de ban van de Ring zou schrijven" blijkt te zijn herontdekt (p.117).
Het verband met de pest ligt misschien (!) hierin dat "Misschien stierf het kleine engelachtige meisje dat het onderwerp is van dit gedicht aan de Zwarte Dood".

In deel 3, 'Geschiedenis', wordt met betrekking tot de oorsprong van de pest ondermeer nog wat doorgeboomd over de theorie dat de ziekte door kosmisch stof zou worden veroorzaakt.

Leveren tevens hun bijdrage aan dit boek:
Jane Austen, in het kader van menstruerende meisjes (sic) (p.54); Robin Hood als leider van criminele groepen (p.88); Geoffrey Chaucer als betweterige dichter (p.98); Margaret Thatcher, "die zou dol zijn geweest op het 15e-eeuwse Engeland" (p.112); Picasso, met een ultramodern museum in Avignon (p.122); Immanuel Kant en Darwin, in het kader van het thomisme (p.139); Galileï, Newton en Einstein, die "wisten dat de waarheid in de details ligt" (p.143); Hugh Hefner's Playboy (p.171)... dit om er maar enkelen te noemen.

Nawoord.
Ik meende dat een nawoord door Erik Thoen mee als garantie voor een gedegen werk zou mogen worden beschouwd.
Zijn aanvullend hoofdstuk is beperkt in omvang (5 1/2 blz.) maar best interessant: hij blijft bij het onderwerp en behandelt inderdaad de impact van de pest in onze contreien.
Alleen stel ik me de vraag wat zijn bijdrage in deze broodschrijverij komt doen. Heeft Erik Thoen het boek 'In the wake of the plague' wel grondig doorgenomen voor hij toezegde een eigen bijdrage te schrijven?


Besluit.

Norman F. Cantor is een belezen man. Een zeer belezen man! Belezen zijn wil echter nog niet zeggen dat men dan in staat is een gedegen geschiedkundig werk te schrijven...
Het onderwerp wordt niet systematisch uitgediept, maar vormt steeds opnieuw een aanknopingspunt voor een geheel van wetenschappelijke feiten zonder enige verantwoording, anekdotes zonder referenties, licht doorspekt met wat persoonlijke opmerkingen.
Broodschrijverij is de enige commentaar die dit 'geschiedkundig' boek nog waard is; een nieuwe jaargang Lafite kan worden besteld.
Al wat ik ervan onthou is dat Cantors 'De Zwarte Dood' tot mijn spijt in m'n boekenkast is geraakt.

Rating: 1 (tijdsverspilling/waste of time)

Andere reviews over 'In the wake of the plague':
- An empty wake
- The Real Plague is This Book
- The Ramblings of a Bored Professor
- Norman Cantor's 'In the Wake of the Plague'

Beert, september 2003.


| rating | 1 - tijdsverspilling | 2 - bedliteratuur | 3 - de moeite waard | 4 - zeer interessant | 5 - echte aanrader! |
 
|  ©  |  @  |
BrocanteBelgium.be
BrocanteBelgium.be: rommelmarkten & brocantes
BrocanteBelgium.be
  alle occasionele rommelmarkten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel
   
RadioMuseum.be
  virtueel radio museum met buizenradio's uit de jaren '30...
   
  Valid HTML 4.01!