Hoey door Heraugiere met krygslist ingenomen en weer verlooren
in den Jaere MDXCV - detail.
de burcht
 
Huy