Hoey door Heraugiere met krygslist ingenomen en weer verlooren
in den Jaere MDXCV - detail.
de ruiterij
 
Huy