Hoey door Heraugiere met krygslist ingenomen en weer verlooren
in den Jaere MDXCV - details.
de ruiterij de stad Hoei de burcht